Nu live: Top 250 2024!
Erasmus Centre for Entreperneurship

Privacy

Privacyverklaring Erasmus Centre for Entrepreneurship B.V. (ECE)

Laatst bijgewerkt: 03 mei 2024

In deze privacyverklaring informeren wij je over het gebruik van je persoonsgegevens wanneer je de website bezoekt en gebruikt maakt van onze diensten. Zo kan je lezen over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe je jouw privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor je van belang kan zijn.


Wie zijn wij?

Erasmus Centre for Entrepreneurship B.V., hierna ECE, is het centrum voor ondernemerschapsonderwijs en -onderzoek. ECE is onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR).

Bescherming van jouw persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Bij het gebruik van je persoonsgegevens, handelen wij in lijn met privacywetgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast heeft ECE een Functionaris Gegevensbescherming (FG), Marlon Domingus. De FG is bereikbaar via fg@eur.nl.


Waarom verwerkt ECE persoonsgegevens?

Doeleinden

ECE kan persoonsgegevens verwerken voor verschillende doeleinden. Denk aan:

  • Contact met je opnemen als je het contactformulier invult;

  • Het verwerken van jouw aanmelding als je je opgeeft voor een initiatief, evenement of training; en

  • Als wij samenwerken voor het uitvoeren van onderzoek of een van onze internationale projecten.

Wij verwerken hierbij alleen persoonsgegevens als dat noodzakelijk is om het doel te bereiken. We maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering bij het aanbieden van onze diensten.

Cookies

ECE maakt gebruik van cookies om de website te laten werken. Als je onze website bezoekt, dan verwerken wij jouw persoonsgegevens met deze cookies. In de cookieverklaring kan je meer lezen over het gebruik van cookies.

AVG grondslag

ECE mag alleen persoonsgegevens gebruiken als daar een reden voor is. De mogelijke redenen worden in de privacywetgeving grondslagen genoemd. ECE verwerkt persoonsgegevens op basis van verschillende grondslagen.

Als je gegevens achterlaat in ons contactformulier, dan gebruiken wij deze gegevens op basis van de grondslag toestemming. Dit betekent dat jij ons toestemming geeft om jouw persoonsgegevens te gebruiken om jouw vraag te beantwoorden. Als wij je gegevens op basis van toestemming gebruiken, dan mag je de toestemming altijd intrekken. Je kan dat dan aan ons laten weten door ons een berichtje te sturen.

Andere grondslagen op basis waarvan ECE persoonsgegevens gebruikt, zijn bijvoorbeeld dat wij de gegevens nodig hebben om de overeenkomst uit te voeren die je met ons hebt gesloten.

Ook kan ECE persoonsgegevens verwerken op grond van een wettelijke plicht, zoals omdat dit moet om te voldoen aan fiscale wetgeving. Of op grond van een gerechtvaardigd belang, zoals het bedrijfsbelang om onze activiteiten aan te kunnen bieden. ECE biedt diverse activiteiten die alleen uitgevoerd kunnen worden door gebruik te maken van je persoonsgegevens. Het verstrekken van je persoonsgegevens is niet verplicht, maar kan wel betekenen dat wij de activiteit niet aan je kunnen bieden.


Welke persoonsgegevens worden door ECE verwerkt?

Voor verschillende doeleinden kunnen verschillende persoonsgegevens noodzakelijk zijn. Als ECE jouw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt, is dat meestal omdat je zelf contact met ons hebt opgenomen. En je daarbij informatie over jezelf hebt gegeven. Denk bijvoorbeeld aan jouw naam en contactgegevens in het contactformulier, zodat wij contact met jou kunnen opnemen. Als je deelneemt aan een trainingsprogramma, kunnen wij daarnaast persoonsgegevens verwerken zoals de organisatie waar jij werkt en andere persoonsgegevens die nodig zijn om jouw aanmelding te verwerken.

Heb je vragen over welke persoonsgegevens verwerkt worden voor een bepaalde activiteit? Neem dan contact met ons op!


Met wie worden mijn persoonsgegevens gedeeld?

In opdracht van ECE kunnen derden ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. ECE maakt dan afspraken met deze partijen om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’. Als partijen zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden, dan worden er aanvullende en passende waarborgen getroffen.

Jouw persoonsgegevens worden niet verhuurd of verkocht aan andere partijen. Als we jouw persoonsgegevens ontvangen van een andere partij of delen met een andere partij, dan word je hierover geïnformeerd.

ECE verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. En, omdat ECE onderdeel is van de EUR, kunnen er onder bepaalde omstandigheden persoonsgegevens gedeeld worden met de EUR als dat noodzakelijk is voor het kunnen aanbieden van onze diensten.


Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

ECE bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn. Ook kan het dat ECE gegevens voor een bepaalde periode moet bewaren, omdat dit verplicht is op grond van fiscale- en arbeidsrechtelijke wetten.


Welke rechten heb ik als betrokkene?

Als betrokkene heeft u op grond van de AVG verschillende rechten. Deze rechten kan je uitoefenen via het Digitaal Loket van de EUR.

Zo heb je het recht om te weten of jouw persoonsgegevens worden verwerkt. Als dat zo is, dan kan je ons vragen om inzage in deze persoonsgegevens. Als de gegevens niet kloppen, heb je het recht om ons te vragen de gegevens aan te passen, aan te vullen en het gebruik ervan te beperken. Ook kan je ons vragen om de gegevens te wissen of over te dragen aan een derde partij. Ten slotte kan je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

Geven en intrekken van toestemming

Als het gebruik van jouw persoonsgegevens gebaseerd was op toestemming, heb je als betrokkene altijd het recht om de toestemming voor het gebruik van jouw persoonsgegevens in te trekken. De verwerking van uw persoonsgegevens voorafgaand aan het intrekken van jouw toestemming blijft dan rechtmatig.


Vragen

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op. Je kan hiervoor het contactformulier op de website gebruiken of een bericht sturen naar onze Privacy Officer via privacyeeh@eur.nl.

Ben je het oneens met hoe ECE jouw persoonsgegevens gebruikt en komen we er samen niet uit? Dan heb je ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Ontdek onze Instagram feed

Volg ons op sociale media

  • LinkedIn icon
  • Instagram icon
  • Youtube icon
  • Tiktok icon

Meer informatie nodig? Neem contact met ons op:

We horen graag iets van je! Of je nu een vraag hebt over onze producten, programma's of iets anders, ons team staat klaar om alle vragen te beantwoorden. Neem contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@ece.nl.

ECE green circle pattern
© 2024 Erasmus Centre for Entrepreneurship